0683701210 info@nadita-zang.nl

Resonantie klankbed en klankstoel

(Weer) bij jezelf thuiskomen..
Dat kan in het fantastische en bijzondere resonantie klankenbed dat tevens kan worden ingezet als klankstoel. 
Dit therapeutische instrument is in Duitsland ontworpen door fantastische muziektherapeuten met wie Nadita bij tijd en wijle nauw samenwerkt.

Deze vorm van muziektherapie wordt in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk al lange tijd ook in de zorg ingezet.

Muziek aan en op bed.

In sommige situaties is het om medische redenen niet (meer) mogelijk dat de cliënt in het klankenbed of klankstoel kan zitten of liggen
Dit omdat het verplaatsen van de client ,ook met de tillift, (te)veel energie kost, pijnklachten geeft en daardoor extra stress veroorzaakt. Dit is natuurlijk het volstrekt tegenovergestelde van wat we willen bereiken!

Muziek aan en op bed

Daarom is het nu gelukkig ook mogelijk om tòch een klankmassage/klanktherapie te gaan ervaren zonder dat de cliënt zich hoeft te verplaatsen.
Inmiddels hebben we door muziektherapeuten speciaal ontworpen muziek instrumenten die Nadita op of vlak boven het lichaam van de cliënt(e) kan plaatsen.
Deze instrumenten kunnen overigens zeer grondig gedesinfecteerd worden.

Deze klanken geven in combinatie met Nadita’s stem op geestelijk en lichamelijk gebied een diepgaande ontspanning.