0683701210 info@nadita-zang.nl

  Naam:

  Emailadres:

  Bericht

  Contact met Nadita

  Klankbeleving kan niet doorgaan

  Dat kan natuurlijk altijd gebeuren.
  Laat dat dan op tijd weten, uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak.
  Anders zal de klankbeleving alsnog en volledig in rekening worden gebracht. Nadita had er namelijk in de gereserveerde tijd voor iemand anders in klank had kunnen zijn.
  Nadita kijkt dan samen met jou naar een nieuwe klankbeleving mogelijkheid.

  Disclaimer

  De klankbelevingen zijn op geen enkele wijze een vervanging voor medische behandelingen, echter wel een prachtige aanvulling.
  Nadita kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld op welk vlak dan ook.
  Iedere deelnemer is namelijk ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid/welbevinden voor, tijdens, of na een klankbeleving.
  Echter gaat Nadita uitermate zorgvuldig om met ieder mens en dier.
  Nadita doet uiteraard geen enkele uitspraak tegenover derden wat betreft een klankbeleving proces, tenzij na toestemming van desbetreffend persoon.
  Eventueel gemaakt foto, film of geluidsmateriaal wordt pas gedeeld na toestemming van alle betrokkenen.

  Tevens is het heerlijk aanwezig zijn in en rondom it klankenhûs volledig op eigen risico, ook de omgang met onze lieve dieren.

  Nadita Zang
  06 83 70 12 10
  info@nadita-zang.nl

  KVK: 75742071