0683701210 info@nadita-zang.nl

Klank met Kinderen

Een stralende lach van oor tot oor
Soms echter ook een dikke traan.

Dat kan er allemaal gebeuren tijdens klankbeleving met kinderen.
Een muzikale ontdekkingsreis waarbij Nadita met veel plezier en enthousiasme kijkt naar de unieke muzikale mogelijkheden per kind.

Samen zingen.
Samen op instrumenten spelen.
In alle rust.
In verbondenheid.
Met humor.
In vertrouwen.

Klank met Kinderen kan zowel individueel als in klein groepsverband in of rondom het prachtige Klankenhûs.
Ieder kind, ongeacht levenssituatie, is harstikke welkom.

Klankbeleving voor gezin.

Tevens biedt Nadita ouder(s) en kind(eren) combinatie klankbelevingen aan.
Het kan gebeuren dat er door verschillende omstandigheden er een disbalans in een familie is ontstaan.
Soms helpt praten ( tijdelijk) dan niet (meer)
Hoe mooi en fijn is het dan om via klankbeleving eerst weer bij jezelf te komen, zodat er daarna weer mogelijkheden zijn om in een mooi contact te komen en te zijn met je gezin.

Stembevrijding
 
– Jij kan niet zingen.
– Hou jij je mond nu maar, dat is beter voor iedereen.
– Enzovoorts..
Een negatief oordeel,wat zo gauw en makkelijk wordt geveld, over de stem van iemand kan voor diepe schade zorgen.
Zowel geestelijk als lichamelijk want er kan enorme schaamte, verkramping en faalangst ontstaan.
En dàt, terwijl zingen op je Eigen- Wijze zo heerlijk is!

Bij de stembevrijding in combinatie met klankbeleving bij it Klankenhûs ga je in alle rust op zoek naar je eigen en unieke klanken.
Je eigen stem (dus ook die van jou)
vertelt je ieder moment van de dag hoe het eigenlijk met je gaat.
Hoe is je klank tijdens het spreken?
Klinkt je stem dan natuurlijk?
Of wellicht nasaal?
Of juist wellicht wat geknepen?
Heb je pijn bij het spreken of zingen?
Dit zijn allemaal signalen die je haarfijn waardevolle informatie verschaffen.
Ook speelt je leeftijd, levenssituatie en lichaamsbouw een belangrijke bron van unieke informatie.

Tijdens de klankbelevingen in combinatie met stembevrijding helpt Nadita je om je natuurlijke klanken (weer) te (h)erkennen.
Dat kan zowel individueel als in groepsverband.
In groepsverband wordt er ook regelmatig heerlijk bij gedanst.

Bij mooi weer zijn we te vinden bij de prachtige Vuurplaats, deze heerlijke plek is tevens goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel.
Ook behoren klankbeleving retraites tot de mogelijkheden.

Het kan overigens ook zo maar gebeuren dat je dan ineens een knorrend varken, een hinnikende pony, een roeptoeterende teckel of labrador of een kakelende kip hoort.
Dat zijn onze lieve dieren, die het overigens heerlijk vinden om geaaid te worden.
Dus mocht er ineens een totaal andere klank te horen zijn, schrik dan niet, maar vat het op als een vrolijk compliment!