0683701210 info@nadita-zang.nl

Nadita..
Ik heb geen mooie stem.
Maar ik wil zo graag zingen.
Ik hoor zo vaak dat ik nergens écht bij hoor met mijn stem, en dat ik mensen dan zelfs stoor.. Dat maakt me erg onzeker en eigenlijk ook best verdrietig.
Ik verlang er zo naar om te zingen, maar ik durf niet meer, dus ben ik maar gestopt.
Kan jij me misschien helpen?
Dit soort reacties krijgt Nadita bijna dagelijks te horen.

– Jij kan niet zingen.
– Hou jij je mond nu maar, dat is beter voor iedereen.
– Enzovoorts..
Een negatief oordeel,wat zo gauw en makkelijk wordt geveld, over de stem van iemand kan voor diepe schade zorgen.
Zowel geestelijk als lichamelijk want er kan enorme schaamte, verkramping en faalangst ontstaan.
En dàt, terwijl zingen op je Eigen- Wijze zo heerlijk is!

Bij de stembevrijding  bij it klankenhûs ga je in alle rust op zoek naar je eigen en unieke klanken.
Je eigen stem (dus ook die van jou)
vertelt je ieder moment van de dag hoe het eigenlijk met je gaat.
Hoe is je klank tijdens het spreken?
Klinkt je stem dan natuurlijk?
Of wellicht nasaal?
Of juist wellicht wat geknepen?
Heb je pijn bij het spreken of zingen?
Dit zijn allemaal signalen die je haarfijn waardevolle informatie verschaffen.
Ook speelt je leeftijd, levenssituatie en lichaamsbouw een belangrijke bron van unieke informatie.

Tijdens de klankbelevingen icm stembevrijding helpt Nadita je om je natuurlijke klanken (weer) te (h)erkennen.
Dat kan zowel individueel als in groepsverband.
In groepsverband wordt er ook regelmatig heerlijk bij gedanst.

Bij mooi weer zijn we te vinden bij de prachtige Vuurplaats, deze heerlijke plek is tevens goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel.

Het kan overigens ook zo maar gebeuren dat je dan ineens een knorrend varken, een hinnikende pony, een roeptoeterende teckel of labrador of een kakelende kip hoort.
Dat zijn onze lieve dieren, die het overigens heerlijk vinden om geaaid te worden.
Dus mocht er ineens een totaal andere klank te horen zijn, schrik dan niet, maar vat het op als een vrolijk compliment!