0683701210 info@nadita-zang.nl

..Een beleving in klank tijdens zeer uiteenlopende levenssituaties..

Nadita zag haar levenslicht in Heerenveen.
Muziek maken speelt vanaf kinds af aan al een grote rol in haar leven.
Het schijnt zelfs dat ze eerder zong dan dat ze daadwerkelijk zinnen uitsprak.
“Just say it with a song” dacht ze waarschijnlijk toen ook al..

Met veel enthousiasme, kennis en bezieling geeft Nadita inmiddels klankbelevingen voor en indien mogelijk mét mensen tijdens (zeer) uiteenlopende levenssituaties.
Klankbelevingen zijn zowel individueel als in klein groepsverband bij “it Klankenhûs” of op locatie mogelijk.

Nadita’s klankbelevingen zijn een unieke combinatie van haar stem en met zorg uitgekozen instrumenten.
Of je nu helemaal happy and healthy bent, een meervoudige beperking of ziekte hebt, óf jezelf wilt leren (h)erkennen in stemklanken.
Iedereen is welkom!

Nadita heeft zanglessen gevolgd en met veel plezier bij diverse koren, jazz, close harmony en wereldmuziek formaties gezongen.
Daarna is Nadita zich gaan verdiepen wat de enorme in-en uitwerking van klanken van de stem en instrumenten zijn tijdens uiteenlopende levenssituaties.
Een fantastische en bij tijd en wijle zeer ontroerende muzikale ontdekkingsreis, zowel in Nederland als in het buitenland.
De unieke combinatie van Nadita’s stem en instrumenten werd geboren!

Nadita gelooft enorm in maatwerk in muziek, toegespitst op de persoon in kwestie én levenssituatie.
Daarom werkt zij niet meer volgens een vastomlijnde methode.

Nadita’s klankbelevingen zijn zonder lange en intensieve gesprekken, daar zijn andere vakmensen voor met wie Nadita overigens nauw samenwerkt.

Letterlijk en figuurlijk verbondenheid via klankbeleving in een van de zorglocaties.
Deze filmpjes zijn gemaakt en geplaatst met toestemming van de betrokkenen.